Skip to main content

Butikerna

Vilka är vi?

Butikerna grundades 2005 och är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och conveniencehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden. Butikernas cirka 3 500 medlemsbutiker är fördelade på fyra branschorganisationer. Genom att vara medlem i en av de anslutna organisationerna så är man automatiskt också medlem i Butikerna utan extra kostnad. För de butiker som inte tillhör någon av de anslutna organisationerna går det bra att vara direktansluten medlem i Butikerna. Vi har också direktanslutna medlemmar som inte tillhör någon av våra branschorganisationer.

Det huvudsakliga syftet med vårt samarbete inom Butikerna är att förhandla fram bättre förmåner och avtal för våra medlemmar. Ju fler vi är desto starkare är vi!

De anslutna branschorganisationerna tycker i huvudsak lika i stora frågor, som till exempel säkerhet i handeln, och driver opinion och näringspolitiska frågor för att påverka lagstiftning och villkor för medlemmarna.

Butikerna har ingen egen anställd personal utan det är vi från de anslutna organisationerna som är Butikerna och vi har delat upp arbetet mellan oss.

Anslutna organisationer i Butikerna idag

 bagare och konditorer medlemmar butikerna

Vad gör vi?

Butikerna arbetar kontinuerligt med att påverka opinion och näringspolitik. Vi driver frågor som påverkar den enskilde företagarens möjligheter till en bättre och tryggare vardag, och en lönsam verksamhet. Alla som driver företag i Sverige vet att det krävs mycket tid, arbete och pengar för att följa lagar, förhandla fram avtal och se om sin verksamhet. Butikerna hjälper dig som butiksföretagare att ägna tid åt det du kan bäst, att driva din egen verksamhet. Vi bidrar med kunskap om de lagar, avtal och nya teknik som berör dig samt förhandlar fram förmånliga avtal och driver frågor som på lång sikt gynnar din verksamhet.

Som medlem har du tillgång till en mängd förmåner som till expempel juridiska tjänster, en banbrytande försäkring och ett väldigt bra kortinlösenavtal. Ju fler vi är desto bättre service, rådgivning och förmåner kan vi erbjuda.

Butikerna arbetar bland annat mycket med ökad säkerhet inom handeln och kan erbjuda lösningar för att medlemsbutikerna ska bli säkrare arbetsplatser. Vi är också en permanent medlem i Riksbankens Kontanthanteringsråd. 

För mer information om Butikerna, kontakta gärna vår vd Martin Lundell, 070-364 67 94

 

butikerna påverkar opinionen