medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Nya 5-eurosedlar i cirkulation

 

Torsdag 2 maj började de nya 5-eurosedlarna komma i cirkulation. Information finns att tillgå på flera olika sätt, bland annat i form av broschyrer och affischer. Se till att ta del av densamma.

Europeiska centralbankens webbplats, information till de som i yrket hanterar kontanter:
http://www.nya-eurosedlar.eu/Direkt-tilltraede/Kontanthanterare

Europeiska centralbankens webbplats, information till allmänheten:
http://www.nya-eurosedlar.eu/

Informationsfilmer på Youtube (på svenska):

1. Our money: http://youtu.be/in0NFtqFCrg

2. Pizza: http://youtu.be/DEwUqsEF0zA

3. Flatscreen: http://youtu.be/mC2lHswuN4I

4. Roof: http://youtu.be/ZECsNddYW0A