medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Modern trådlös betalterminal med mycket bra villkor

Flyer eeZeePOS NY1 300

En trådlös betalterminal med stor skärm som ett just nu exklusivt erbjudande.
Det är vad vårt nya avtal med The Payment House innebär för alla medlemmar i Butikernas branschorganisationer.
Och bäst av allt – vårt fina inlösenavtal med Elavon, kan användas även i denna terminal som heter eeZeePos och är komplett med alla nödvändiga enheter.

Läs mer

Stickprovskontroller speglar inte hela leksaksmarknaden

Nyligen möttes vi av rubrikerna att tre av fyra elektriska leksaker innehåller bly. Med denna formulering är det lätt att dra slutsatsen att detta gäller för hela leksaksmarknaden.
- Så är givetvis inte fallet, säger Therese Hazelius, vd i Lek- och Babybranschen.

Läs mer

Ny våg av bluffakturor mot svenska företag

Företaget Bolagupplysingen har nu i flera omgångar skickat ut blanketter för att locka företag att fylla i adressuppgifter. Blanketter som liknar deklarationsblanketten väldigt mycket. Pass upp för detta, efterverkningarna kan bli obehagliga.

Läs mer