medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Ny säkerhetsexpert hos Lek- och Babybranschen

Aage S Hillersborg tillträdde efter årsskiftet som Lek- och Babybranschens nya säkerhetsexpert. Christian Wetterberg har fått en ny roll inom Lego vilket gör att han inte har möjlighet att hjälpa branschföreningen längre.


Aage har i många år varit involverad inom leksakers säkerhet och kvalitet. Han har tidigare arbetat på både Lego och Egmont. Aage har varit ordförande inom den europeiska och internationella standardiseringskommitten, och deltar nu som representant för EU-kommissionen.

Medlemmar kan kostnadsfritt fråga Aage om specifika frågor inom standardisering, regler och säkerhetsarbete kring produkter.