medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butikernas telefon tar semester!

Mellan den 7 juli och 15 augusti semesterstänger vi på Butikernas servicekontor. Vi rekommenderar att ni kontaktar respektive branschorganisation under denna tid.