Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 000 medlemmar är fördelade på 7 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Tjänade rejält på försäkringsbyte

Lekia adekvat

Daniel Åhlund som äger Lekia i Enköping, Uppsala och Västerås gav Adekvat Försäkring förtroendet att försäkra samtliga tre butiker vilket medförde både sänkt premie och betydligt bättre villkor.
- Jag sänkte kostnaden med lite mer än 15 procent, fick bättre villkor och den personliga servicen Adekvat Försäkring bistår med värderar jag högt, säger han.

Läs mer

Upplev våra Almedals-seminarier i koncentrat

Moms alla

Butikernas/Företagarnas/Convenience Stores Swedens fyra semiarier i Almedalen blev välbesökta och vi känner oss nöjda med urvalet och innehållet. Nu hoppas vi så klart också att de leder till olika konkreta åtgärder på både kortare och längre sikt.

I sista numret av Convenience Stores News före semesteruppehållet har vi sammanfattat seminarierna och du kan kan också se några filmklipp från desamma. Detta genom att via denna länk komma direkt till tidningen.