Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 000 medlemmar är fördelade på 7 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Kalendern gynnar julhandeln

online shopping 1082724 1920

HUI bedömer att decembertillväxten i detaljhandeln kommer att vara stabil. Det förekommer en hel del orosmoln på makroplanet men minusränta och befolkningstillväxt skapar en god grund för försäljningsökning. Black Friday ligger dessutom sent i år, vilket gör att viss konsumtion förbehållen november kan komma att flytta över till december. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Läs mer

Spaning från HUI: Handelns hetaste tillväxtbransch?

flea market 467729 1920

I varje stadskärna finns minst en loppis. På bilresa genom sommarsverige blir det tydligt att oavsett hur liten en ort är finns det utrymme för second hand. Där traditionella modebutiker, bokhandlare och järnaffärer har lämnat huvudgatan har loppisar, retrobutiker och antikhandlare flyttat in.

Läs mer

Fortsätter att fokusera på produktsäkerhet och barns lek


lekobaby strategi01 2

Lek & Babybranschens styrelse har under flera år arbetat fram en övergripande strategi för att bli en synligare aktör inom branschen samtidigt som man kommer att stödja arbetet för att öka försäljningen i Sverige av leksaker, barn - och babyprodukter.

Läs mer