medlem banner

Utbildningar

 utbildningar butikerna

 

En av våra stora drivkrafter är att du som medlem ska ha en så trygg vardag som möjligt och att du, genom ditt medlemskap, ska få de bästa förutsättningarna för att vara lönsam. En del i din lönsamhet är att du använder dig av våra avtal som sparar pengar åt ditt företag. Men det är också viktigt att du som företagare har ett engagemang och en vilja att utveckla både dig och din verksamhet för att hänga med, inte tappa gamla kunder och hitta vägar att locka nya. En mycket central del i den utvecklingen är utbildning och kompetensutveckling.

Genom oss finns flera möjligheter att delta i utbildningar och kompetensutvecklande seminarier. Vissa utbildningar går i Butikernas regi och kan variera över tid och rum. Här på hemsidan hittar du alltid aktuell information om vad som är på gång. Via branschorganisationerna finns också möjlighet att när utbildningar ges få ta del av mer branschspecifik kompetensutveckling. Via deras hemsidor och nyhetsbrev hålls du informerad.

Är du intresserad av utbildning inom säkerhet, läs mer under medlemsförmånen säkerhet.

Just nu har vi ingen utbildning planerad.