medlem banner

Säkerhet

säkerhet i butik 

Det är nödvändigt att bryta den negativa utvecklingen där 2-3 butiker i Sverige, ibland medlemmar, rånas varje dag. För oss är det därför mycket viktigt att kunna erbjuda våra medlemmar snabb och professionell hjälp i säkerhetsfrågor. Vi tagit fram ett förmånligt säkerhetspaket för dig som medlem, och som väsentligt ökar säkerheten och tryggheten i din butik.

Vi har också tagit fram ett så kallat Trygghetspaket för butiker som vill skapa en trygg och säker arbetsplats. Detta har visat sig vara mycket bra att ha vid de inspektioner som Arbetsmiljöverket genomför. 

Säkerhetspaketet består av:

  • Egen säkerhetschef
  • Trygghetspaketet
  • Säkerhetsteknik
  • Kontanthantering
  • Säkerhetsutbildning


Egen säkerhetschef – en kostnadsfri medlemsförmån

Niklas Sundin är Butikernas egen säkerhetschef. Niklas har i många år arbetat med säkerhetsfrågor och säkerhetsutbildningar inom handeln. Niklas är en av våra viktigaste medlemsförmåner och som medlem har du tillgång till fri telefonsupport av honom. Ska du till exempel installera larm, få inspektion av Arbetsmiljöverket, bygga om din butik eller vill ha tips och råd om hur du kan höja säkerheten - kontakta Niklas. Inga frågor är för stora och inga frågor är för små. Kom ihåg - det är bättre att vara förberedd och agera innan det händer något!

För att komma i kontakt med Niklas så kontakta oss eller din branschorganisation så förmedlar vi de uppgifter du behöver.


Trygghetspaket – till kraftigt rabatterat pris för medlemmar


Kraven från myndigheterna om säkerhet i butiken och det förebyggande arbetet ökar hela tiden. Vi erbjuder dig som medlem en förmånlig möjlighet att uppfylla en del av dessa krav genom vårt Trygghetspaket. Du är enligt lag skyldig att ha genomfört en riskbedömning och även ha en åtgärdsplan om det värsta skulle hända. Med Trygghetspaketet kan du göra detta enkelt och lättöverskådligt. Det är viktigt för dig och din personal att känna trygghet i jobbet. En del av denna trygghet är bland annat att veta vad och hur man ska agera när oväntade händelser inträffar.

Detta ingår i Trygghetspaketet

Trygghetskalender som består av färgkodade flikar med rutiner och handlingsplaner för vanligt förekommande händelser i butiken. Kalendern innehåller bland annat flikar för rån, inbrott, bedrägerier, brand, olyckor med mera.

Riskbedömningsverktyg Rån, Hot & Våld som hjälper dig att genomföra en riskanalys och dela in butiken i en av tre riskgrupper: låg risk, medelrisk eller hög risk genom ett enkelt poängsystem. Använd den medföljande checklistan för att skapa en grundnivå för säkerheten. Enkla symboler vägleder er bland krav från myndigheter och försäkringsbolag. För butiker i medelrisk- och högriskgruppen har grundsäkerhetsnivån utökats, vilket också markeras med tydliga symboler.

Verktyget är uppbyggt så att du enkelt och snabbt, med tydliga symboler, vägleds genom risk-bedömningen. Genom att arbeta med verktyget ges ni de bästa förutsättningar för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Längdmarkeringar. I paketet ingår två dekaler som placeras vid butikens utgångar för att på ett enkelt sätt fastställa längd på en eventuell gärningsman. Dekalerna påminner även personalen om vikten av att memorera ett signalement. Dekalerna är förberedda för en dold kamerainstallation.

Vi rekommenderar att man i god tid innan mötet med Arbetsmiljöverket har genomfört en riskbedömning och skapat en plan för hur eventuella brister ska åtgärdas. Använd gärna arbetsmiljöinspektören som ett bollplank. Visa upp ert förebyggande arbete och be om synpunkter.

Pris för Trygghetspaketet

Medlemmar betalar endast 325 kronor exkl. moms.
(Ordinarie pris är 1 495 kronor exkl. moms)

Beställ Trygghetspaketet

Trygghetspaket beställer du via din branschorganisation, kontaktuppgifter hittar du under kontakt. Om du mejlar in din beställning - glöm inte att uppge adress och organisationsnummer.

Niklas Sundin är den som bäst kan ge dig ytterligare information om innehåll, utformning och funktion. Kontaktuppgifter till Niklas får du via din branschorganisation eller oss.

Säkerhetsteknik – till rabatterat pris för medlemmar
Genom mycket förmånliga avtal kan ni skydda butiken mot inbrott, stölder och rån. Vi har i dagsläget avtal med leverantörer som erbjuder dig som medlem följande:

  • Ett komplett larmpaket för övervakning av butiken. Det branschanpassade paketet innehåller inbrotts-, överfalls- och röklarm - allt till ett mycket bra pris. Även butiker med befintligt larm kan uppgradera till larmpaketet och därigenom få tillgång till alla fördelar som till exempel kostnadsfria utryckningar.
  • Via våra samarbetspartners får du också rabatt på sedelboxar för kontanthantering i kassan, sedel- och mynträknare samt kassaskåp, värdeskåp och tobaksskåp i enlighet med försäkringsbolagens krav. Det finns både nya och begagnade skåp.

Vi har arbetat med våra samarbetspartners inom säkerhetsteknik i många år. De är enligt oss mycket seriösa och kompetenta företag som engagerar sig i sina kunder.

Kontakta gärna Niklas Sundin för rådgivning och information om aktuella priser och medlemsrabatter innan du går vidare. Niklas kontaktuppgifter får du av din branschorganisation eller oss.

 

Kontanthantering – till rabatterat pris för medlemmar

Genom ditt medlemskap har du möjlighet till billigare och säker kontanthantering när det gäller både värdetransport, uppräkning av dagskassor samt växel. Vår samarbetspartner har ett slutet system vilket betydligt ökar säkerheten för handlarna.

Kontakta gärna Niklas Sundin för rådgivning och information om aktuella priser och medlemsrabatter innan du går vidare. Niklas kontaktuppgifter får du av din branschorganisation eller oss.

  

Säkerhetsutbildning

För att skapa en trygg och säker butik krävs tre grundstenar:

  • Årlig säkerhetsgenomgång av butiken med åtgärder
  • Rutiner och dokument för butikens säkerhets- och arbetsmiljöarbete
  • Säkerhetsutbildning för personalen

För att underlätta arbetet för våra medlemmar har Butikerna, tillsammans med säkerhetschef Lars Eklund, tagit fram ett antal utbildningar med fokus på säkerhetsarbetet i den egna butiken.

Kontakta Niklas Sundin för närmare beskrivning av utbildningarnas innehåll samt information om aktuella priser och medlemsrabatter. Kontaktuppgifter till Niklas får du av din branschorganisation eller oss.