medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Köper du leksaker utanför EU kan det stå dig dyrt

Om du som privatperson köper leksaker från en aktör utanför EU och säljer dem vidare på Blocket eller liknande.
Då bör du vara medveten om att det är du som är ansvarig importör och får stå till svars om ett barn blir skadat.

Detta ansvar gäller alltså även för privatpersoner som handlar på till exempel Wish och Alibaba. Något som många inte har en tanke på när de säljer sina saker vidare på olika köp och sälj sidor.

- När vi nyligen gjorde en analys, visade det sig att fem av nio produkter vi köpt in inte klarade säkerhetstesterna samt att ingen av dem var korrekt märkta. Detta är allvarligt eftersom den här typen av handel växer mycket, säger Jennifer Rydén Englund, vd på Lek & Babybranschen.

Läs mer

Halva butiksbeståndet är kedjeanslutet

butikerna 450

HUI Research och Handelsrådet släpper gemensamt rapporten Handelns struktur och utveckling. Rapporten innehåller ett flertal intressanta resultat. Bland annat finns en tendens till att kedjekoncentrationen är högre i branscher där digitaliseringen gått längre. Dessutom framkommer det att antalet små detaljhandelskedjor i Sverige är stort, över hälften av kedjorna har färre än tio butiker.

Läs mer

Många handlare uppmärksammar Halloween

halloween 2770084 1920

Drygt fyra av tio handlare planerar att uppmärksamma Halloween. Framför allt ökar försäljningen av godis, ljus, pumpor och maskeradkläder. Det visar Svensk Handels undersökning inför Halloween.

Läs mer