medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 000 medlemmar är fördelade på 7 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Handels motarbetar säkerhetsarbetet i mindre butiker

Handelsanställdas förbund har i dagarna släppt en undersökning avseende rån, hot och våld i svenska butiker. I rapporten konstaterar Handels det vi i branschen länge lyft fram som den största säkerhetsbristen, nämligen butikernas utbildningsnivå.
- Det är bra, men tyvärr lyckas man förstöra budskapet genom att på nytt föra fram en onyanserad begäran om att alla butiker ska tvingas investera i slutna kontanthanteringssystem, säger Butikernas säkerhetschef  Per Geijer.

Läs mer

Leksaksbranschen samlad i ny organisation

Detaljister och leverantörer har slagit sig samman i syfte att stärka och utveckla branschen. I går bildades Föreningen Leksaksbranschen genom en fusion mellan Sveriges Leksakshandlares Riksförbund och Swedish Toy Association.

Läs mer

The-resa och kaffekunskap

En the-resa genom Kina och färsk kunskap om kaffe. Det är något av det som serveras på mässan Fastfood & Café 2011.

Läs mer