medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 000 medlemmar är fördelade på 7 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Världens bästa restaurang kommer till Stockholm i februari

Den 2-3 februari 2011 är det dags för årets största mässa för restaurang- café- och snabbmatsbranschen på Kistamässan i Stockholm. För första gången arrangeras Fastfood & Café parallellt med Restaurangexpo.

Läs mer

Fler cyklar men allt färre olyckor och dödsfall bland cyklister

Allt fler cyklar i Sverige - men antalet cyklister som skadar sig allvarligt i trafiken sjunker kraftigt. Trenden är tydlig. Sedan 1990 har andelen skadade cyklister minskat med hela 61 procent. Under samma period har dessutom antalet omkomna cyklister sjunkit med drygt 70 procent.

Läs mer

Så ska Butikerna kunna påverka

Hitintills har organisationen Butikerna satsat mycket på medlemsförmåner och säkerhetsfrågor. I och med det nya samarbetet med Företagarna ser man nu större möjlighet att påverka, att verkligen kunna föra fram aktuella frågor.

Läs mer