medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Handel som vanligt

Många människor känner stor oro efter helgens sprängattentat. Inte bara i Stockholm utan över hela landet. Men det är viktigt både för enskilda och för landet som helhet att inte lamslås i en situation som denna.

- Vår bedömning är att julhandeln ska fortsätta som vanligt. säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.

Läs mer

Världens bästa restaurang kommer till Stockholm i februari

Den 2-3 februari 2011 är det dags för årets största mässa för restaurang- café- och snabbmatsbranschen på Kistamässan i Stockholm. För första gången arrangeras Fastfood & Café parallellt med Restaurangexpo.

Läs mer

Fler cyklar men allt färre olyckor och dödsfall bland cyklister

Allt fler cyklar i Sverige - men antalet cyklister som skadar sig allvarligt i trafiken sjunker kraftigt. Trenden är tydlig. Sedan 1990 har andelen skadade cyklister minskat med hela 61 procent. Under samma period har dessutom antalet omkomna cyklister sjunkit med drygt 70 procent.

Läs mer