medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Globala mattrender visas på mässa

De globala mattrenderna som driver förändring visas på mässan Fastfood & Café som går av stapeln på Kistamässan i Stockholm den 2-3 februari.

Läs mer

Småföretag bäst på att anställa utlandsfödda

En ny rapport från Företagarna visar att privata småföretag är bäst på att anställa utlandsfödda. Tillväxt i offentlig sektor gynnar svenskfödda – inte invandrare.

- Slutsatsen är given, med en offensiv småföretagspolitik får fler utlandsfödda arbete, säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Läs mer

Färre rån men inget tydligt trendbrott

Antalet butiksrån fortsätter att sjunka. Under årets första elva månader har antalet butiksrån minskat med drygt 22 procent jämfört med samma period 2009. Antalet rån med skjutvapen har minskat med hela 32 procent under samma period.

Läs mer