medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Sänkt moms måste gälla även konditorier!

Regeringen har föreslagit sänkt moms för restauranger och cateringföretag, men inte för konditorier.
- Det är att snedvrida konkurrensen samtidigt som det direkt motverkar andra av regeringens mål, säger Martin Lundell, vd i branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer.
Skillnaden mellan ett konditori/café och lunchrestaurang är idag ofta omöjlig att se. Många konditorier serverar sallader, pajer och andra lunchrätter. Att man inte omfattas av sänkt moms är helt fel enligt Martin Lundell som menar att konkurrensen blir snedvriden.
Men han ser också andra mål som direkt motverkas av en eventuell momssänkning.
- Regeringen har som mål att 20 000 arbetstillfällen ska skapas inom livsmedelsproduktionen. Bageribranschen är den största delbranschen inom livsmedelsproduktionen.
SCB har släppt statistik som visar att 36,6 procent av alla bagare och konditorer i Sverige är födda utom EU. För övrigt den högsta siffran av alla yrkeskategorier.
- Att inte sänka momsen motverkar därmed också integrationen i samhället. Många av de som får arbete som bagare har svårt att få andra typer av jobb, säger Martin Lundell som hoppas att utredaren av momsfrågan tar hänsyn till ovanstående i sitt fortsatta arbete.

Riskanalys i stället för slutna kontanthanteringssytem

I dag kommer riksdagen att debattera och besluta om landets alla butiker ska tvingas installera slutna kontanthanteringssystem. Det är en utskottsmajoritet bestående av S, V, MP och SD som lagt förslaget. Mot bättre vetande syns det som.
Grundproblemet är att det varje år sker cirka 1 100 rån i butiker. Rån som till största delen begås av unga män. Varje rån är en ett trauma för den som blir utsatt och många gånger kan det också få ekonomiska konsekvenser för handlaren.
Genom att föreslå att alla butiker – oavsett läge och storlek – ska ha slutna kontanthanteringssystem, så riskerar man en utslagning och nedläggning som på sikt kan leda till att över 100 000 handelsanställda blir arbetslösa.
Det är samhällets ansvar att se till att rånen minskar. Inom Butikerna har vi i flera år fört fram denna ståndpunkt som vi alltid levererar tillsammans med förslag på lösningar:
1. Fler poliser som är synliga ute på gatorna.
2. Avgift för bankomatuttag.
3. Sänkning eller borttagning av kortavgifter från bank till butiksägare.
- I stället för att lagstifta om tvång på utrustning som kostar cirka 100 000 kronor, så vill vi hänvisa till den lagstiftning som redan finns. Det är nämligen reglerat i Arbetsmiljölagen att alla butiker ska genomföra riskanalys/riskbedömning en gång per år, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.
Överhuvudtaget så måste analys och utbildning gå före tvång på inköp av utrustning. Och här kan handelns organisationer – både för anställda och ägare – göra stora insatser. Samtidigt måste också Arbetsmiljöverket följa upp att analyser görs och det måste finnas kännbara konsekvenser om butikerna underlåter att göra det de är ålagda.
- Men om riksdagen beslutar att alla ska ha slutna kassasystem så skjuter man mygg med bössa. Följden blir förvisso att kedjor och större butiker klarar att leva upp till kravet. Men tiotusentals mindre butiker kommer att slås ut, säger Bengt Hedlund.
- Om vi har ett samhällsproblem som i princip består i att unga män rånar butiker. Ska vi lösa det genom åtgärder som ställer över 100 000 arbetstillfällen står på spel?
- Svaret är självklart nej och motförslaget är alltså: Först riskanalys och utbildning. Sedan rimliga och relevanta krav på eventuell utrustning.

Lagförslag om slutna kontanthanteringssystem slår ut småbutiker

Den 9 mars kan det bli ett riksdagsbeslut på att alla butiker, oavsett storlek, måste ha slutna kontanthanteringssystem.
- Ogenomtänkt och förödande för majoriteten av Sveriges småbutiker, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.
Det är en utskottsmajoritet med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som föreslår att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter ska ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Motionen kommer ursprungligen från s, mp och v. Företrädarna för allianspartierna reserverar sig mot båda förslagen.
- Kravet är ogenomtänkt och förödande för majoriteten av Sveriges butiker. För att undvika en framtid där de enda överlevande handelsplatserna blir gigantiska varuhuskomplex måste de motioner som delar av riksdagen framför vara bättre förankrade i verkligheten, säger Per Geijer som menar att politikerna måste ta ansvar för att hela Sverige ska leva.
- De små butiker som skapar liv och rörelse i såväl stad som på landsbygd måste få möjlighet att fortsätta att driva sin verksamhet. Ett krav på sluten kontanthantering i alla butiker skulle utan tvekan slå undan benen på de flesta av dessa näringsidkare.
Motionen innehåller punkter som Butikerna ställer sig bakom. Bland annat välkomnar man en ökad satsning på arbetslivsforskning som varit eftersatt sedan Arbetslivsinstitutet lades ner.  Inom handeln efterfrågas framförallt forskning kring rån, hot och våld.
- Vi kan konstatera att vi nu har en kraftig nedgång i antal rån, efter många års ökning. Vi har alla olika teorier om vad dessa förändringar beror på, men det behövs seriös forskning för att klargöra sambanden, säger Per Geijer som anser att Arbetsmiljölagen innehåller de delar som krävs för att kunna ställa krav på en trygg och säker arbetsmiljö.
- Det är utan tvekan så att vissa butiker i vissa områden bör ha slutna kontanthanteringssystem för att uppnå en acceptabel säkerhet. Det innebär inte att alla butiker i alla områden ska tvingas till samma sak. Den föreslagna lagstiftningen är i sanning fel väg att gå och tusentals småbutiker riskerar att slås ut.