medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Varför svarar inte Finansdepartementet?

För tre veckor sedan skickade branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food, företrädare för en stor andel av landets spelombud, ett brev med frågor om spellagstiftningen till Finansdepartementet. Något svar har ännu inte kommit.
Problemen är att Svenska Spel tappar fler och fler spelare till den oreglerade internetmarknaden och att ombuden därmed tappar omsättning. Samtidigt går staten miste om skatteintäkter. I vilket annat sammanhang tillåter regeringen verksamheter som omsätter miljarder att bedrivas mot de svenska konsumenterna utan beskattning?
Man frågar sig också varför Svenska Spel inte får sina förändrade spelvillkor beviljade i avvaktan på spelpropositionen i stället för avslagna. Under tiden försämras ombudens attraktionskraft successivt och Svenska Spel tappar bara fler och fler spelare.
Det är ansvariga statsrådet Peter Norman som fått skrivelsen.

Nystart för Brödinstitutet

Nu lanseras det klassiska Brödinstitutet på nytt. Syftet är att informera om bröd och om brödets viktiga roll i en modern och hälsosam kost. Brödinstitutet finansieras av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer.
Nystarten sker i samband med att Ingemar Gröön anställs som sakkunnig inom bröd, kost och hälsa på Brödinstitutet. Han kommer närmast från en befattning som FoU-chef på Pågen.
- Det här innebär en nystart för en viktig verksamhet. Bröd är ett av våra vanligaste, viktigaste och nyttigaste livsmedel och förtjänar att lyftas fram på ett bra sätt, säger Ingemar Gröön som kommer att få en nyckelroll på Brödinstitutet.
- Med sin långa branscherfarenhet och stora kunskap om bröd i alla bemärkelser är han bästa tänkbara talesperson. Han blir vår brödexpert, vår " Mr Bröd", säger Martin Lundell, vd på Brödinstitutet och i Sveriges bagare & konditorer.
- Det känns oerhört viktigt och roligt att få arbeta med att höja den allmänna kunskapen om bröd i samhället. Bröd är fantastiskt. Det är både tradition och modernt. Det är upplevelser kombinerat med kost och hälsa. Bland det godaste och nyttigaste man kan äta säger, Ingemar Gröön.
Kuriosafakta: Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen "Socialstyrelsen rekommenderar 6 - 8 skivor bröd om dagen". Det är än idag en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade aktiviteter.

Träffar folkhälsoministern om exponeringsförbud

I morgon, den 4 maj, träffar representanter för branschorganisationerna Svensk Servicehandel & Fast Food och Livsmedelshandlarna, folkhälsominister Maria Larsson för att prata om effekterna av exponeringsförbud för tobak.
Något sådant är visserligen inte aktuellt, beslutet i riksdagen blev enligt alliansens linje, det vill säga inget exponeringsförbud. Men Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food, utgår från att ministern ändå vill ha så mycket fakta som möjligt.
- Vi har en ny rapport att presentera. Den kompletterar den första rapporten från 2009 och tar upp konsekvenserna av exponeringsförbud och dold försäljning.
- De består dels av extra kostnader för detaljhandeln vilka kan leda till utslagning av framförallt mindre servicebutiker. Det kan i sin tur leda till förlorade arbetstillfällen och minskad tillgänglighet av servicebutiker, dels av ökad smuggling och ökad konsumtion av illegala cigaretter. Vi vill också framhålla det principiellt felaktiga i att tillåtna varor inte skulle få visas, avslutar Bengt Hedlund som träffar Maria Larsson tillsammans med Livsmedelshandlarnas vd Per Bryngelsson.