medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Startskottet för barnens egen dag!

Med ett ballongsläpp som symbolisk handling lät man startskottet gå för arbetet med en barnens motsvarighet till Mors och Fars Dag.Samtidigt applåderade myndigheterna att konsumentperspektivet fick stort utrymme.
Vi talar om nybildade föreningen Leksaksbranschens kick off.
Med en talarlista som imponerade och lockade till stor uppslutning, hade den nybildade föreningen Leksaksbranschen sin stora kick off på Hotel Rica i Stockholms city den 24 februari. Drygt hundra personer från branschens olika led hade samlats för att lyssna på såväl utländska som svenska talare.
Myndigheterna på plats tyckte det var positivt att konsumentperspektivet fått så stort utrymme på träffen och såg den nya organisationen som en möjlighet till tydligare dialog mellan myndigheter och bransch.
En annan gäst var Ulrich Brobeil från den tyska branschföreningen DVSI. Han berättade bland annat om arrangemanget Kinders Tag, ett årligen återkommande evenemang i Tyskland och andra europeiska länder. I sammanhanget gav han konkreta tips på hur man skulle kunna göra en svensk motsvarighet.
- Vi beslutade på stående fot att börja undersöka möjligheterna för en sådan aktivitet, säger Klas Elm från Leksaksbranschen. Som ett startskott för detta gjorde vi ett stort ballongsläpp mitt inne i Stockholms centrum.
Övriga talare på Leksaksbranschens kick off var Catherine van Reeth från Toy Industries of Europé, Christian Ewert från ICTI Care Foundations USA/Kina, Pär Strömbäck från Dataspelsbranschen, Michael Schmidt från Konsumentverket, Jan Bergtoft från Sveriges Konsumenter och Jesper Svarén från Justitiedepartementet.

Sänkt moms måste gälla även konditorier!

Regeringen har föreslagit sänkt moms för restauranger och cateringföretag, men inte för konditorier.
- Det är att snedvrida konkurrensen samtidigt som det direkt motverkar andra av regeringens mål, säger Martin Lundell, vd i branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer.
Skillnaden mellan ett konditori/café och lunchrestaurang är idag ofta omöjlig att se. Många konditorier serverar sallader, pajer och andra lunchrätter. Att man inte omfattas av sänkt moms är helt fel enligt Martin Lundell som menar att konkurrensen blir snedvriden.
Men han ser också andra mål som direkt motverkas av en eventuell momssänkning.
- Regeringen har som mål att 20 000 arbetstillfällen ska skapas inom livsmedelsproduktionen. Bageribranschen är den största delbranschen inom livsmedelsproduktionen.
SCB har släppt statistik som visar att 36,6 procent av alla bagare och konditorer i Sverige är födda utom EU. För övrigt den högsta siffran av alla yrkeskategorier.
- Att inte sänka momsen motverkar därmed också integrationen i samhället. Många av de som får arbete som bagare har svårt att få andra typer av jobb, säger Martin Lundell som hoppas att utredaren av momsfrågan tar hänsyn till ovanstående i sitt fortsatta arbete.

Riskanalys i stället för slutna kontanthanteringssytem

I dag kommer riksdagen att debattera och besluta om landets alla butiker ska tvingas installera slutna kontanthanteringssystem. Det är en utskottsmajoritet bestående av S, V, MP och SD som lagt förslaget. Mot bättre vetande syns det som.
Grundproblemet är att det varje år sker cirka 1 100 rån i butiker. Rån som till största delen begås av unga män. Varje rån är en ett trauma för den som blir utsatt och många gånger kan det också få ekonomiska konsekvenser för handlaren.
Genom att föreslå att alla butiker – oavsett läge och storlek – ska ha slutna kontanthanteringssystem, så riskerar man en utslagning och nedläggning som på sikt kan leda till att över 100 000 handelsanställda blir arbetslösa.
Det är samhällets ansvar att se till att rånen minskar. Inom Butikerna har vi i flera år fört fram denna ståndpunkt som vi alltid levererar tillsammans med förslag på lösningar:
1. Fler poliser som är synliga ute på gatorna.
2. Avgift för bankomatuttag.
3. Sänkning eller borttagning av kortavgifter från bank till butiksägare.
- I stället för att lagstifta om tvång på utrustning som kostar cirka 100 000 kronor, så vill vi hänvisa till den lagstiftning som redan finns. Det är nämligen reglerat i Arbetsmiljölagen att alla butiker ska genomföra riskanalys/riskbedömning en gång per år, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.
Överhuvudtaget så måste analys och utbildning gå före tvång på inköp av utrustning. Och här kan handelns organisationer – både för anställda och ägare – göra stora insatser. Samtidigt måste också Arbetsmiljöverket följa upp att analyser görs och det måste finnas kännbara konsekvenser om butikerna underlåter att göra det de är ålagda.
- Men om riksdagen beslutar att alla ska ha slutna kassasystem så skjuter man mygg med bössa. Följden blir förvisso att kedjor och större butiker klarar att leva upp till kravet. Men tiotusentals mindre butiker kommer att slås ut, säger Bengt Hedlund.
- Om vi har ett samhällsproblem som i princip består i att unga män rånar butiker. Ska vi lösa det genom åtgärder som ställer över 100 000 arbetstillfällen står på spel?
- Svaret är självklart nej och motförslaget är alltså: Först riskanalys och utbildning. Sedan rimliga och relevanta krav på eventuell utrustning.