medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Bara en knapp vecka kvar till Butiksleverantör

Nästa tisdag, den 12 april, slås portarna upp på Kistamässan för Nordens största mässa som visar inredning och utrustning för handeln. På Butiksleverantör 2011 finns cirka 200 utställare och ett stort antal seminarier med syfte att öka försäljning och förbättra lönsamhet.
Över 30 seminarier från handelns elit bjuder man på för att ge kunskap och inspiration. Direkt från England kommer till exempel Matthew Stych som pratar om "Global jättar och framtida vinnare inom handeln".
Jens Norfält, en av världens främsta forskare och expert inom shoppingbeteende, visar hur man skapar en spännande butiksmiljö och får kunderna att handla som aldrig förr.
Att det kommer att vara helt fullt när Henrik Fexeus pratar råder ingen tvekan om. Henrik är tankeläsare och känd från SvTs "Hjärnstorm" och han vet vad din kund tänker. Han menar att vi, speciellt när vi inte pratar, kommunicerar med varandra. Här kan du alltså lära dig att läsa av dina kunder.
Butiksleverantör pågår i två dagar. Mer info på: www.esayFairs.com/BUTIK-SE.

Rekorddeltagande på Bowlingföretagarnas årsmöte

Över 180 personer, representerande 85 av 232 medlemsföretag, samt leverantörer mötte upp vid Tallinkterminalen för att avhålla årsmöte, seminarier samt mässa på M/S Victoria 21-23 mars.
Anledningen till den stora uppslutningen var den oro som förbundets medlemmar känner inför Arbetsmiljöverkets stundande granskning av säkerheten kring bowlingmaskiner.
- Det råder inga tvivel om att maskinerna är dåligt skyddade, men de krav som myndigheterna ställer på oss innebär omfattande ombyggnader och höjda kostnader för våra medlemmar, säger Johan Rundgren i Bowlingföretagarna.
Med på båten fanns en representant från Arbetsmiljöverket för att svara på frågor. Många av  medlemmarna känner alltså stor oro kring denna fråga vilket verket tog med sig inför den stundande kontrollen av våra hallar som börjar nu i april.
- Tack vare ett omfattande arbete från vår maskinsäkerhetsgrupp ser verket oss som en bra samarbetspart i dessa frågor vilket kan komma oss till stor nytta, säger Johan Rundgren.
Under resan hade Bowlingföretagarna sitt årsmöte utan några överraskningar kring styrelsesammansättningen. Styrelsen fick fortsatt förtroende att genomföra reklamkampanj i TV med utökade resurser för att ta fram en bättre film.
Ett 15-tal leverantörer fanns på plats i mässlokalen och kunde erbjuda allt från säkerhetslösningar för bowlingmaskiner till goda viner, internetlösningar samt en populär boxboll som höll våra medlemmar igång under hela dagen. I år hade man även ett antal seminarier kring olika frågor i våra hallar vilket var mycket uppskattat.
- Vid de två middagar som hölls var stämningen som vanligt på topp och flera viktiga frågor fick sina lösningar vid det sedvanliga barhänget som pågick långt in på småtimmarna, avslutar Johan Rundgren.

Företagarna och Butikerna i ny Handelssektion

När Butikerna inledde sitt samarbete med Företagarna i slutet av förra året, var en av målsättningarna att bilda en särskild Handelssektion. Syftet var att samla de krafter som gemensamt vill arbeta för att förbättra förutsättningarna för de mindre företagen inom handeln.
Den 30 mars bildades sektionen formellt och nu ser man möjligheter att påverka effektivare.
- Genom samarbete ska vi kunna stärka den gemensamma kunskapen samt öka trovärdighet och genomslagskraft i våra utspel, säger Annika von Peltzer som är Företagarnas affärsutvecklingschef.
Gemensamma opinionsfrågor att arbeta vidare med ska beslutas och därefter sätter man en konkret målsättning för var och en av dessa. Företagarnas chefekonom Lars Jagrén listar de frågor Företagarna bland annat redan jobbar med:
BluffakturorSluten kontanthanteringKronförstärkning/försvagningAttityder till handel och säljSmåföretagen och internetGenerationsskiftetSmå företag och stora upphandlingarRUT och ROTRegelförenklingsfrgor
Företagarna gör regelbundna undersökningar i sin egen panel som idag består av cirka 7 000 personer/företag. Dessa ska nu kunna ta upp handelsfrågor i större utsträckning och vi uppmanar alla som är intresserade av att delta att gå in på: www.foretagarna.se/Aktuell-och-opinion/Foretagarnas-Panel/.
Butikernas vd Bengt Hedlund menar att samarbetet med Företagarna och bildandet av Handelssektionen nu ger Butikerna en fullständig grund att arbeta från. Han anser att det finns fyra stora frågor som det är nödvändigt att arbeta med.
- Säkerheten i handeln, betalfrågorna, besittningsskyddet och arbetskraftskostnaden.
När det exempelvis gäller säkerhetsarbetet så ser man flera delfrågor. Dels ett näringspolitiskt arbete där man bland annat kan arbeta vidare med lagförslaget om sluten kontanthantering men även andra opinionsfrågor gällande säkerhet och brott mot företagare. Vidare medlemsinformation och folkbildning – kunskapsläget är på sina håll skrämmande lågt.
- När det gäller sluten kontanthantering är det viktigt att vi får vara med och föra de mindre handlarnas talan när arbetsmarknadens parter ska ta fram ett förslag. Samtidigt måste vi fortsätta att framhålla vikten av riskanalys och utbildning, säger Bengt Hedlund.
Utöver stora allmänna frågor kommer Handelssektionen att ta upp specifika branschfrågor. Aktuella på uppstartsmötet var exempelvis försäljning av receptfria djurläkemedel och exponeringsförbud för tobak.
Förutom Butikernas organisationer räknar Företagarna in sin medlemsförening med Coop-franchisetagare i Handelssektionen.