medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 000 medlemmar är fördelade på 7 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Har butikerna blivit bättre på säkerhet?

Butiksrånen fortsätter att sjunka under 2010. Jämfört med samma period 2009 har rånen minskat från 912 till 716 rån, en nedgång med cirka 21 procent.
Har butikerna blivit bättre på säkerhet?
- Nej, tror inte det, det finns andra orsaker till nedgången, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.

Om trenden håller i sig bör 2010 sluta på drygt 900 rån, vilket innebär en minskning med cirka 250 rån jämfört med 2009. Rån med skjutvapen har minskat ännu mer, med hela 31 procent.
Men Per Geijer tror alltså inte att den glädjande minskningen enbart beror på att butikerna blivit bättre på säkerhet.

- Den kalla temperaturen i början av året bör kunna förklara den inledande sänkningen i antal rån och min gissning är att många gärningsmän därefter valde alternativa brott, samt att färre rån innebar färre personer som skröt om lyckade butiksrån bland sina kompisar vilket medförde att butiksrån inte blev lika "hett" som under 2009.

Per Geijer menar dock att vi måste fortsätta att lyfta fram det rånfokus som fanns under 2009 med bland annat manifestationen på Dagen D.

- Där gick ju handelns parter ut i en gemensam aktion under parollen "nu får det vara nog!" och man hoppas ju att den gav lite genomslag och att rånen blev lite mindre spännande för gärningsmännen.