medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Leksaksbranschen samlad i ny organisation

Detaljister och leverantörer har slagit sig samman i syfte att stärka och utveckla branschen. I går bildades Föreningen Leksaksbranschen genom en fusion mellan Sveriges Leksakshandlares Riksförbund och Swedish Toy Association.

Till ordförande för den nya organisationen valdes Magnus Stuart som menar att det är många fördelar med att samla hela branschen, att inte längre ha uppdelningar mellan detaljister och leverantörer.

- Vi får nu en kraftfull organisation som kan jobba för branschens viktiga frågor samtidigt som vi får en bred kontaktyta gentemot myndigheter, andra organisationer och medier. Det är ett stort steg vi tagit och jag är speciellt glad över att vi förberett sammanslagningen så grundligt.

- Den gamla uppdelningen handlare och leverantörer är inte längre relevant. Vi jobbar i samma bransch, har samma mål och ofta samma partners. Som en enda enhet får vi större kraft bakom våra synpunkter och uttalanden, säger Lena Hedö, vd i Sveriges Leksakshandlares Riksförbund och chefredaktör för tidningen Svensk Leksaksrevy som blir Föreningen Leksaksbranschens gemensamma organ.
Klas Elm, vd i Swedish Toy Association, är övertygad om att de viktiga säkerhetsfrågorna får ännu större fokus i och med bildandet av Leksaksbranschen.

- Vi omges av regler och förordningar där vi gemensamt ska leverera säkra, giftfria, miljömässigt och etiskt korrekt producerade leksaker. Genom vår nya organisation kommer vi att bli ännu bättre på att leverera bra leksaker till konsumenterna.