medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Vill slå ett slag för a-kassan

Att man som egen företagare är ansluten till en a-kassa borde vara självklart. En förhållandevis billig insats för att få en trygghet i eventuella sämre tider.

- Vi kan aldrig nog framhålla hur viktigt detta är, säger Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund vars medlemmar har SHA som "sin kassa".

Svensk Handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa, SHA, är alltså den a-kassa som förbundet samarbetar med och som man rekommenderar sina medlemmar att gå med i. Inom Svensk Servicehandel & Fast Foods grupp är det just nu en väldigt låg arbetslöshet. Detta är dock en lite bedrägligt eftersom många av dem som skulle behöva hjälp har gått ur. Bengt Hedlund menar att det är fel att avstå från a-kassa för att man tycker sig inte ha råd.

- Om man inte är med på grund av kostnaden är sannolikheten större att man verkligen kan komma att behöva a-kassan.

- Vi uppmanar därför våra medlemmar att ta steget in i tryggheten, säger Bengt Hedlund.