medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Leksaksmarknaden fortsätter att öka

Dagsfärska siffror från undersökningsföretaget Gfk visar att leksaksmarknaden ökade med dryga två procent under förra året. Vi kan också konstatera att kunderna köper mer vid varje inköpstillfälle.
Trenden att färre hushåll handlar leksaker samt att de handlar lite mer sällan håller i sig. Däremot ökar snittkvittot.
Ökningen med 2,2 procent ger den svenska leksaksmarknaden ett värde på drygt 3,8 miljarder kronor. Det som driver är ett högre värde per inköpstillfälle än under 2009. Färre hushåll handlar leksaker, mindre ofta men till ett högre snittkvitto.
Penetrationen, det vill säga hur många hushåll som köpt minst en leksak under perioden är 35,3 procent. Det är något färre än under 2009. Frekvensen – hur ofta man handlar leksaker – är också något lägre. 4,4 för att vara exakt. Men värdet per inköpstillfälle har ökat med 8,7 procent och är nu 260 kronor!
I försäljningskanalernas fördelning syns inga större förändringar. Leksaksfackhandeln fortsätter att dominera med 62 procent av marknaden. Övrig handel och främst då lågprisvaruhusen ökade sina andelar under 2010 jämfört med året innan. Internetförsäljningen ökade också och här är det, precis som på marknaden totalt, snittkvittona som ökar.
Byggleksaker är den största kategorin och den fortsätter att ta andelar. Det är även ökningar inom dockor, framför allt smådockor med tillbehör. Spel och kramdjur har också positiv trend.
Andelen leksaker till baby minskar i värde. Leksaker till barn 3-8 år ökar medan leksaker till barn från 9 år och uppåt minskar i värdeandelar.  Familjeleksaker eller köp till hela familjen går ner.
- Det är inga större förändringar i försäljningsleden. Leksaksfackhandeln som helhet ökar lite men det varierar från kanal till kanal. Några tappar och några stora kanaler ökar, säger Etel Keil Björk på Gfk.
- Vi ser ökningar på internet, fortfarande en låg andel. Det som händer är att snittkvittot här har ökat mycket mer. Om det beror på julhandeln på internet kan vi dock inte se här.