medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Riskanalys i stället för slutna kontanthanteringssytem

I dag kommer riksdagen att debattera och besluta om landets alla butiker ska tvingas installera slutna kontanthanteringssystem. Det är en utskottsmajoritet bestående av S, V, MP och SD som lagt förslaget. Mot bättre vetande syns det som.
Grundproblemet är att det varje år sker cirka 1 100 rån i butiker. Rån som till största delen begås av unga män. Varje rån är en ett trauma för den som blir utsatt och många gånger kan det också få ekonomiska konsekvenser för handlaren.
Genom att föreslå att alla butiker – oavsett läge och storlek – ska ha slutna kontanthanteringssystem, så riskerar man en utslagning och nedläggning som på sikt kan leda till att över 100 000 handelsanställda blir arbetslösa.
Det är samhällets ansvar att se till att rånen minskar. Inom Butikerna har vi i flera år fört fram denna ståndpunkt som vi alltid levererar tillsammans med förslag på lösningar:
1. Fler poliser som är synliga ute på gatorna.
2. Avgift för bankomatuttag.
3. Sänkning eller borttagning av kortavgifter från bank till butiksägare.
- I stället för att lagstifta om tvång på utrustning som kostar cirka 100 000 kronor, så vill vi hänvisa till den lagstiftning som redan finns. Det är nämligen reglerat i Arbetsmiljölagen att alla butiker ska genomföra riskanalys/riskbedömning en gång per år, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.
Överhuvudtaget så måste analys och utbildning gå före tvång på inköp av utrustning. Och här kan handelns organisationer – både för anställda och ägare – göra stora insatser. Samtidigt måste också Arbetsmiljöverket följa upp att analyser görs och det måste finnas kännbara konsekvenser om butikerna underlåter att göra det de är ålagda.
- Men om riksdagen beslutar att alla ska ha slutna kassasystem så skjuter man mygg med bössa. Följden blir förvisso att kedjor och större butiker klarar att leva upp till kravet. Men tiotusentals mindre butiker kommer att slås ut, säger Bengt Hedlund.
- Om vi har ett samhällsproblem som i princip består i att unga män rånar butiker. Ska vi lösa det genom åtgärder som ställer över 100 000 arbetstillfällen står på spel?
- Svaret är självklart nej och motförslaget är alltså: Först riskanalys och utbildning. Sedan rimliga och relevanta krav på eventuell utrustning.