medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Fortsatt förtroende för hela styrelsen

Valen på Butikernas stämma var av det odramatiska slaget. Alla ledamöter omvaldes vilket innebär att Nils-Olof Westberg från Stockholms Köpmannaförbund är ordförande ett år till.
Ledamöter med fortsatt förtroende är Mats Danielsson från Zoohandlarnas Riksförbund, Lena Hedö från Leksaksbranschen och Ragnar Landin från Svensk Servicehandel & Fast Food. Samma sak gäller för suppleanten Holger Martinsson från Sveriges Bowlinghallars Förbund. Han fick sällskap av en helt nyvald suppleant – stämman beslutade att utse ytterligare en sådan - och det blev Berit Gibbs från Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Vd Bengt Hedlund sa i sin sammanfattning över det gångna året att man fortsatt arbetet för att förbättra medlemsnyttan, nya avtal har slutits och samarbetet med Företagarna innebär att Butikerna nu har tillgång till kraftfulla opinionsbildningsverktyg.
Säkerhetschefen Per Geijer sa att det var glädjande med nedgången i rånstatistiken och att fler medlemmar hör av sig till honom innan det händer något. Han ser dock kravet på slutna kontanthanteringssystem som ett hot och menade att det är viktigt att Butikerna får komma till tals i arbetet kring den nya lagen.