medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Uppmärksamhet kring cigarettsmuggling

Den illegala handeln med cigaretter är ett stort problem i Sverige idag. Under sommaren har detta uppmärksammats, dels under Almedalsveckan och dels genom en TV-kampanj.

Branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food höll ett seminarium i ämnet under Almedalsveckan i Visby. Panelen bestod av vd Bengt Hedlund, Per Hortlund, analytiker på HUI, Tommy Lindström, före detta chef för Rikskriminalen och kommentator i TV-programmet Efterlyst samt riksdagsmannen Carl-Oskar Bohlin (M) som är suppleant i justitieutskottet. I publiken fanns människor från såväl handeln som KRIS (Kriminellas rätt i samhället) och tobaksmotståndare.

Per Hortlund kunde visa en alldeles nygjord undersökning om omfattningen av cigarettsmugglingen. Synen på smuggelcigaretter skiljer sig från andra olagliga varor som narkotika och alkohol. 45 procent av svenskarna tycker att det helt okej att köpa svarta cigaretter.

- Så mycket som var nionde cigarett som röks i Sverige idag är illegal vilket innebär 1,3 miljarder i förlorade skatteintäkter årligen. Vinsterna för smugglarna är betydligt högre, i en vanlig 40 fots-container får det plats cirka 11 miljoner cigaretter vilket innebär att en insmugglad container ger en vinst på 11 miljoner kronor, sa Bengt Hedlund som menar att påföljderna knappast avskräcker.

- Blir man påkommen väntar sex månaders fängelsestraff.
Tommy Lindström bekräftade att verksamheten med smuggelcigaretter pågår professionellt och att alla som handlar med dem stödjer den organiserade brottsligheten.

- Det är en näringsverksamhet som är kriminell men som lever i den vita marknaden. Och det är svårt att helt blir av med problemet eftersom skatterna gör att det finns en efterfrågan.

Såväl panel som åhörare var eniga om att man måste minska incitamenten för smuggling, det vill säga komma till rätta med de bakomliggande faktorerna. Carl-Oskar Bohlin menade att man inom regering och riksdag jobbar med frågan och Bengt Hedlund uttryckte en önskan om hjälp från alla håll med opinionsbildningen.

- Vi måste få både konsumenter, handlare och beslutsfattare att inse vidden av problemet.

Ett led i åtgärdsprogrammet är den informationskampanj som går i TV nu under sommaren. Den kommer också att vara med på Stockholm Filmfestivals Sommarbio den 17-21 augusti. Se den på: www.smuggelcigg.se.